ชาวสวนไม่รวยหรอก แต่สบายใจ มีที่ดินเป็นหลักทรัพย์.....