ในยามที่ประเทศอยู่ในช่วงความโศกเศร้า ความหมองหม่น จะมีขยะกลุ่มนึงที่ออกมาเริงร่ากับความตกต่ำในครั้งนี้
คนพวกนี้ไม่ใข่เพื่อนของท่าน คนพวกนี้ไม่ใช่คนร่วมชาติกับเรา คนพวกนี้ไม่แม้แต่แสดงคุณสมบัติของความเป็นคนพวกมันจึงไม่ถือว่าเป็นคน