...ก็คุณเป็นตัวอย่างที่ดี   มีคนรู้จักมากมาย   ผมยังชื่นชมเลย   ไม่รัก  ไม่ลงดอก   จะบอกให้