...ทำไมเพื่อนชอบถ่ายข้างหน้า.........(วะ).....รู้ไหมใจหายหมดเลย