แต่อาซ้อของเสี่ยหอมผมว่าเป็นคู่แท้นะ รักษาไว้ให้ดีๆ